Intuitívne písanie

Počas tohto cvičenia budeš nepretržite písať 10 minút bez zastavovania pera na premýšľanie, úpravu alebo rozjímanie.

Cieľom intuitívneho písania je dostať sa za analytickú, kritickú myseľ. Akonáhle prekonáš svojho vnútorného „editora“, dostaneš sa do kontaktu s tým, čo sa s tebou skutočne deje v tvojom živote.

Nerob si starosti, ak si myslíš, že nemáš čo povedať. Dovoľ si plynúť.

Vyplnením formulára súhlasíš so spracovaním osobných údajov.