Skupinový mentoring


Vitaj v skupinovom mentoringu jedinom svojho druhu, ktorý je k dispozícií pre ženy a matky.

Vytvorenie tejto skupiny je odozvou na hojný počet žiadostí žien, ktoré buď pracovali s Mirkou 1:1 alebo hľadajú miesto , kde by sa mohli spojiť s ostatnými ženami na svojej ceste životom, a pritom stále  a pravidelne dostávať podporu od jasnej, láskavej a silnej prítomnosti integrovaného ženského vedenia. 

V tejto skupine ti bude pomáhať, viesť ťa a podporovať priamo Mirka Tomaško - žena, ktorá strávila posledných 20 rokov života hlboko ponorená vo svojom vlastnom vnútornom i vonkajšom vývoji - aby pochopila, čo to skutočne znamená byť tu, v tomto živote, stelesnením ženy a matky.

Táto skupina nie je ďalším výplodom pop-up insta-kouča prinášajúca zlepenec filozofovania o živote a "trendy" spirituálnej práce. Toto je vážna vec. Toto je skutočná vnútorná práca - kde zdieľaná múdrosť a učenie pochádzajú z priamej skúsenosti z reálneho života. 

V dobe, kedy majú mnohí silné reči je tu Mirka a táto skupina, aby sme si "vyhrnuli rukávy" a urobili kus poctivej práce - a tak zrealizovali skutočné zmeny v každodennom živote, nielen zúčastnených žien, ale aj ich detí, rodín a komunít.

Vitaj a vstúp

Mirka strávila mnoho rokov podporou a sprevádzaním žien i mužov z celého sveta a vďaka týmto intímnym skúsenostiam má v rukách obrovské množstvo skúseností a porozumenia toho, ako proces uzdravenia funguje, a čo je skutočne potrebné pre návrat ženy k jej prirodzenej podstate. Mirka tu nie je, aby ti hovorila, ako byť ženou - je pre teba poslom - zrkadlom, ktoré odráža to, čo sama zažila, čo jej bytie ženou, matkou a manželkou ukázalo v hlboko intímnej práci, ktorú robí. 

„Je táto ženská skupina to pravé pre mňa ?“

 • Máš v sebe kopec potlačených emócií a nespracovaných vnútorných zranení?
 • Máš ťažkosti s vyjadrením svojho skutočného ja kvôli strachu z nepochopenia- strachu že budeš PRÍLIŠ?
 • Máš pocit, že už ani vlastne nevieš, kto skutočne si?
 • Máš strach, že nie si DOSŤ DOBRÁ...matka, manželka, dcéra, v práci ...
 • Tráviš väčšinu dňa v mysli - plánovaním, organizovaním, riešením, kontrolovaním, robením?
 • Funguješ ako chodiaca hlava, cítiš sa odpojená od svojho tela?
 • Pociťuješ vo svojom každodennom živote nedostatok životnej iskry? Dôvod vstať ráno z postele?
 • Nedokážeš sa naplno uvoľniť a otvoriť - túžiš po hlbšej vnímavosti, zmyselnosti a odovzdanosti? Radosti a naplnení?
 • Materstvo, manželstvo, život ťa veľmi vyčerpáva, často pociťuješ vinu, krivdu, hanbu, hnev či obavy?
 • Túžiš po hlbšom spojení so sebou, svojím partnerom, svojím dieťaťom?

Ak ti niečo z uvedeného pripomína teba...

Potom bude táto skupina žien pre tvoj rozvoj OBROVSKOU podporou.  

"Nevedome som sa vzdala svojho srdca, svojej prirodzenej inteligencie, osobnosti a tela. Nechala som sa presvedčiť, že nie som dosť dobrá, dosť krásna a dosť silná. Toľko krát som zaťala zuby a "zvládla to". Dohnala sa do nenávisti k sebe samej, prinútená porovnávať sa s nereálnymi víziami uspechu. Dovolila som využívanie a zlé zaobchádzanie - spoločnosťou i mužmi. A viem, že nie som sama."

Čo získaš

 • 2 x 2h skupinové hovory mesačne s Mirkou (pri bezplaznej verzii 1 x 1h)
 • Spojenie s inými ženami, ktoré idú podobnou cestou.
 • Práca s telom na ukotvenie naučeného v závere každého hovoru.
 • Priestor pre sebavyjadrenie, príležitosť byť videná a plne prijatá.
 • Špecifické osobné vedenie v rámci hovoru na pomoc a podporu v ktorejkoľvek oblasti tvojho života ženy - budeš mať svoju vlastnú príležitosť pýtať sa, hovoriť a zdieľať v rámci skupiny.
 • Otvorená diskúsia na akúkoľvek tému.

*Plne rešpektujem súkromie každej účastníčky, preto hovory nebudú nahrávané ani sprístupnené na neskoršie sledovanie. Účasť a všetky informácie poskytnuté počas stretnutí sú považované za absolútne dôverné.

Čo potrebuješ vedieť

Skupina sa stretáva dvakrát mesačne; v pondelok od 20:00 do 22:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams, resp. jedenkrát mesačne  od 20:30 do 21:30 v prípade bezplatného mentoringu. Ide o otvorený program, do ktorého je možné kedykoľvek vstúpiť i z neho kedykoľvek vystúpiť.

Toto stretnutie je príležitosťou komunikovať s Mirkou osobne a klásť konkrétne otázky týkajúce sa tvojho života a rozvoja; môžeš zdieľať a vyjadrovať čokoľvek máš na srdci a mysli.

Úprimne ti odporúčam, aby si sa stretnutí zúčastňovala aktívne, t.j. kladením otázok, zapájaním sa/ podporovaním ostatných žien, keď ony zdieľajú. Stretnutia sú založené na princípe "otázka - odpoveď/ diskusia, ale celý proces je hlbokým zážitkom vďaka Mirkinmu vedeniu a vstupom počas celého hovoru.

O skupinové stretnutia je veľký záujem, preto ti odporúčam zapísať sa hneď na "čakačku" (zápis do zoznamu nie je k ničomu zaväzujúci). Neváhaj a pozvi ďalšie ženy, o ktorých vieš, že potrebujú silnú ženskú oporu a cítia sa opustené a nevypočuté.

Kalendár stretnutí 2023

Júl

03.07.2023

17.07.2023

August

07.08.2023

21.08.2023

September

04.09.2023

18.09.2023

Október

02.10.2023

16.10.2023

November

06.11.2023

20.11.2023

"Práca so ženami ma naučila (a stále učí) neskutočne veľa o živote, láske a mne samej. Príležitosť byť súčasťou života výnimočných žien je spolu s materstvom tou najvzácnejšou a najnáročnejšou skúsenosťou v celom mojom živote.

Moja práca si odo mňa vyžaduje takú úroveň integrity, zodpovednosti a jasnosti ako snáď už len materstvo. Dôveru, ktorú do mňa ženy vkladajú vnímam ako obrovský dar a nikdy jú neberiem na ľahkú váhu. 

Rozhodla som sa podporovať ženy a matky až do konca. Nie však ženstvo a materstvo tak, ako ho poznáme. Ale SKUTOČNÉ - v jeho najsurovejšej, najdivokejšej a najprirodzenejšej podobe. Presne také, aké pomáha mne zostať vernou sebe samej."


Teším sa na teba, na každú príležitosť podporovať ťa v tvojom vlastnom procese transformácie v integrovanú ženu - kreatívnu, zmyselnú a naplnenú.

Svet  ťa potrebuje. Tvoje deti ťa potrebujú. My ťa potrebujeme -  celú, presne takú, akou si sa narodila.

Uvidíme sa vo vnútri...