Emocionálna integrita

Už takmer pätnásť rokov kladiem ľuďom túto jednoduchú otázku: „Čo je to najdôležitejšie v tvojom živote?“ Alebo: „Na čom ti najviac záleží?“ Bez ohľadu koho sa pýtam, bez ohľadu nato, z ktorej krajiny pochádza, odpoveď je vždy rovnaká. Ak hádaš: „Zdravie a rodina.“ – hádaš správne.

Je to samozrejme logické. Veď každému by malo záležať na zdravý a blahobyte svojej rodiny.

Zvyčajne po tejto odpovedi požiadam ľudí, aby mi ukázali svoj kalendár za posledný štvrť-polrok. Vo väčšine prípadov už po krátkom prelistovaní zisťujem, že ich zdravie a rodina neboli ich prioritou. Pri konfrontácii s touto nepríjemnou pravdou sa zvyčajne ospravedlňujú tým, že ich práca je náročná, že to všetko robia pre dobro rodiny.

Naozaj? Konzistentnosť týchto odpovedí bez ohľadu na pôvod a spoločenský status opýtaného vyvoláva vo mne jednu dôležitú otázku – ako úprimné sú tieto odpovede? A ak tieto odpovede nie sú úplne úprimne, voči komu sme potom nečestní najviac?

Keď pred mnohými rokmi testovali skupinu predškolákov vrátane môjho prvorodeného na zrelosť pred vstupom do školy, súčasťou testovania bol test emočnej inteligencie. Keďže u môjho syna bola jej hodnota nadpriemerne vysoká a neúmerne vyššia ako IQ, nechala som si „službukonajúcou“ psychologičkou vysvetliť, o čo ide.

Prekvapilo ma, čo mi povedala:

„Už niekoľko desaťročí je emocionálna inteligencia alebo EQ označovaná za kľúčovú zručnosť pre kariérny úspech. Vedci zistili, že ľudia s vyšším EQ zarábajú viac peňazí a rýchlejšie napredujú. Argument je jednoduchý: Emočnú inteligenciu tvoria predovšetkým dve veci – sebauvedomenie a sociálne povedomie. Čím viac si uvedomujete svoje vlastné pocity, tým vyššia je šanca, že svoje emócie zvládnete inteligentne. Čím viac si uvedomujete ostatných, tým vyššia je šanca, že svoje vzťahy rozvíjate inteligentne. A ak ste inteligentní v zvládaní svojich vlastných emócií a emócií ostatných okolo vás, je pravdepodobné, že uspejete viac ako niekto, kto žije reaktívnou existenciou bez takéhoto uvedomenia a inteligencie. Ak však niekto chce svoju emočnú  inteligenciu naplno využiť – čo de facto znamená dosiahnutie skutočného šťastia a naplnenia spolu s (nielen) materiálnym úspechom – musí najprv splniť kľúčový predpoklad: emocionálnu integritu.“  

Od toho okamihu sa emocionálna integrita stala stredobodom v mojej práci mentorky a koučky.


ČO JE EMOCIONÁLNA INTEGRITA

Emocionálna integrita ako ju vnímam a zažívam ja – je odvaha prijať a ochota cítiť svoje skutočné pocity a túžby bez toho, aby sme ich posudzovali na základe spoločenskej optiky. V podstate ide o to byť k sebe 100% úprimný. Ak je niekto len emocionálne inteligentný bez toho, aby bol emocionálne úprimný, prínos tejto inteligencie bude prinajlepšom dočasný a veľmi povrchný.

Bohužiaľ, väčšina ľudí trpí nízkou alebo nedostatočnou emocionálnou integritou, často bez toho, aby o tom vedeli. Tu je niekoľko bežných príkladov z mojej praxe i priamej osobnej skúsenosti:

„Obetujem svoje vlastné vnútorné hodnoty pre vyššie dobro.“ – Naozaj? Alebo je to preto, že je to pohodlné a / alebo to aj tak nikto nezistí? A možno tá moja vnútorná hodnota nie je skutočne hlboko zakorenená?

„Naozaj túžim uskutočniť vyšší zámer/ nasledovať svoje životné poslanie, ale nemôžem si dovoliť riskovať kvôli svojim rodinným záväzkom“ – Alebo je to kvôli nedostatku osobnej odvahy či strachu zo zlyhania?

„Nenávidím všetko na vzťahu, v ktorom som, ale nemám inú možnosť, ako v ňom zostať.“ – Alebo je to jednoducho strach z toho, zostať na svete úplne sám, ktorý je väčší než bolesť zo zlého vzťahu.

„Nedarí sa mi, pretože som nemala také šťastie, aké mali mnohí iní.“ – Alebo to môže byť preto, že nebolo vynaložené dostatočné proaktívne úsilie?

„Som bezmocná, pretože nemám právo ani moc niečo zmeniť.“ – Alebo sú riziká spojené so spochybnením status quo príliš desivé?

„Potom, keď budem úspešná/ keď dosiahnem finančné zabezpečenie pre svoju rodinu, sa budem venovať tomu, čo naozaj chcem.“ – Máš jasno v tom, čo vlastne presne chceš a čo to pre teba úspech vôbec je?

A takto by som mohla pokračovať.

Ide o to, že bez úprimného priznania si toho, čo človek od života naozaj chce, nie je skutočné naplnenie možné.


AKO ROZVÍJAŤ EMOCIONÁLNU INTEGRITU

Hlbokým zamyslením sa nad tým, ktorých 5 vecí v živote najviac chcem a stanovením ich jasného poradia dôležitosti. A toto sa môže na prvý pohľad zdať jednoduchším, než v skutočnosti je. Pretože ak má toto cvičenie splniť svoj účel, je absolútne nevyhnutné byť k sebe 100-percentne úprimný.

Keby napríklad došlo ku krízovej situácii, vybrala by si si vlastné zdravie alebo finančné zabezpečenie svojej rodiny? Alebo čo je pre teba dôležitejšie a cennejšie – tvoj osobný pocit úspechu alebo pomoc druhým.

Toto sú ťažké otázky, na ktoré neexistuje univerzálne správna alebo nesprávna odpoveď. Integrita začína vo vnútri; človek si musí najprv urobiť úplne jasno v tom, čo je najdôležitejšie a čo od života chce najviac. Na základe tohto jasného uvedomenia je potom možné rozhodnúť sa, čo si vyberiem, kam zameriam svoju pozornosť, čo urobím, ako sa budem správať.

Ľuďom, ktorým emocionálna integrita chýba, strávia svoj život v neustálych kompromisoch a obetovaním sa, aby to jedného dňa na konci svojho života ľutovali.

Keď som sa ocitla po závažnom záchvate roztrúsenej sklerózy pripútaná na lôžko s vedomím, že sa zajtra už možno nenadýchnem, priala som si mať odvahu žiť život verný sebe, nie život, ktorý odo mňa očakávajú iní.

mirka tomaško

Život plný kompromisov a obetí nezodpovedá žiadnej z rolí, ktoré človek v živote zohráva. V práci sa cítime vinní za to, že netrávime dostatok času s rodinou. Keď sme doma, neustále sa bojíme o prácu. Ak sa vôbec hráme, naša myseľ je neustále zaujatá rodinnými a/alebo pracovnými záležitosťami.

V každom prípade, nikdy nie sme plne prítomní a skôr, než sa nazdáme, skončíme v smrteľnej posteli a premýšľame o najväčších výčitkách nášho života.

Nemusí sa to skončiť takto. Každá z nás sa môže rozhodnúť pre Život plný chuti. Plnší a uspokojivejší život. Ak dokážeme zmeniť svoje obetovanie sa na vedomú voľbu. Tento prechod (od obetovania sa k vedomým rozhodnutiam) je jednou z najoslobodzujúcejších skúseností v živote, pretože nám umožní posun od večného pocitu obete k pocitu práva a moci veci zmeniť, vytvárať podľa seba.

Keď si urobíme úplné jasno v tom, čo je to najdôležitejšie, môžeme s odvahou a presvedčením robiť aj tie najťažšie rozhodnutia.


5 KROKOV K VNÚTORNEJ SILE

 1. Prvým krokom k získaniu vnútornej sily, moci a schopnosti vytvárať svoj život podľa seba je vyvinúť najvyšší možný stupeň emocionálnej integrity.
 2. Prijmi všetky svoje túžby a želania bez predsudkov, hanby a pocitu viny.
 3. Predstav si svoj život tak, ako ho chceš žiť. Vizualizuj si vplyv, aký má tvoj život plný chuti na tvoje deti, partnera, prácu, okolie.
 4. Rozhodni sa pre jeden jednoduchý krok, ktorý môžeš dnes urobiť na ceste k životu, ktorý si praješ žiť – nech je to tá jedna vec, ktorá urobí všetko ostatné jednoduchším alebo nepodstatným.
 5. Choď a urob túto vec. A to isté urob zajtra. Aj pozajtra. Takto o rok budeš o 365 krokov bližšie k životu, ktorý je úplne tvoj. A 365 krokov mnohokrát znamená viac než len byť bližšie – znamená žiť svoj život naplno.

S láskou

Mirka

Naučím vás robiť obyčajné veci neobyčajne dobre. Ukážem vám ako spomaliť a dať si život do poriadku, aby ste stihli všetko dôležité ešte dnes. Viac o mne nájdete tu.>>
 • ebook: S čistou hlavou

  Zrealizujte dlho odkladané veci a nájdite zmysel a naplnenie vo všetkom, čo robíte.

 • Nejnovější články
 • Kategórie
 • Vidíme sa na Facebooku